Vemado - Garagepoorten en deuren

Privacy-cookiebeleidDeze website (www.vemado.be) host deze pagina en verzamelt bepaalde Persoonsgegevens van de Gebruikers.

Dit document kan ter referentie worden afgedrukt met behulp van de afdrukopdracht in de instellingen van elke browser.Samenvatting van het privacy-cookiebeleid


 1. Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt met gebruik van de volgende diensten:


  • Analyses


Google Ads conversietracking en Google Analytics (Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens)


  • Contact met de Gebruiker


Contactformulier (Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; telefoonnummer; voornaam)


  • Contacten beheren en berichten verzenden


Sendgrid (Persoonsgegevens: e-mailadres)


  • Remarketing en gedragsgerichte reclame


Remarketing in Google Ads (Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens)


  • Tagbeheer


Google Tag Manager (Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens)


  • Weergave van content van externe platforms


Google Fonts (Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven)

Google Maps widget (Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens)Informatie over afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertentiesIn aanvulling op de afmeldingsmogelijkheden die door de in dit document vermelde diensten worden geboden, kunnen Gebruikers meer informatie vinden over hoe zij zich in het algemeen kunnen afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties in het desbetreffende gedeelte van het Cookiebeleid.Contactinformatie eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke:


Vemado bv
Torhoutstesteenweg 44a
8210 Loppem
BE0413.255.929

Eigenaar contact-e-mailadres: info@vemado.be
Volledige tekst van het beleid:Contactinformatie eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke:


Vemado bv
Torhoutstesteenweg 44a
8210 Loppem
BE0413.255.929

Eigenaar contact-e-mailadres:info@vemado.be


Soorten verzamelde Gegevens


Onder het soort gegevens dat deze Website zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: voornaam; achternaam; telefoonnummer; e-mailadres; Gebruiksgegevens; Cookie.

De volledige informatie over elk soort verzamelde Persoonsgegevens staat in de daaraan gewijde artikelen van dit privacybeleid of in specifieke tekst en uitleg die voorafgaand aan de Gegevensverzameling wordt weergegeven.
Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze Website.
Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van alle door deze Website gevraagde Gegevens verplicht en als u deze Gegevens niet verstrekt, kan deze Website haar Diensten mogelijk niet verlenen. In gevallen waarin deze Website specifiek aangeeft dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, kunnen Gebruikers kiezen of ze deze Gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de Dienst.
Als Gebruikers niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht verstrekt moeten worden, kunnen zij contact opnemen met de Eigenaar.
Het gebruik van Cookies – of andere tracking tools – door deze Website of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt door deze Website dient om de door de Gebruiker gevraagde Dienst te verlenen, naast de andere doelen die in dit documenten in het Cookiebeleid worden aangegeven.

De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld door deze Website.


Wijze en plaats van de gegevensverwerking


Verwerkingsmethode:


De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens zonder toestemming te voorkomen.
De verwerking van de Gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van deze Website (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door de Eigenaar als Gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma's, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden aangevraagd.


Locatie:


De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Eigenaar en andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van Gebruikers, kan de doorgifte van persoonsgegevens inhouden dat de Gegevens van de Gebruikers worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Voor meer informatie over de verwerkingslocatie van dergelijke doorgegeven Gegevens, kunnen Gebruikers het artikel met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.


Bewaartijd:


Tenzij anders aangegeven in dit document, worden Persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en kunnen ze langer worden bewaard op grond van een toepasselijke wettelijke verplichting of op basis van toestemming van de Gebruiker.Het doel van de verwerking


De Gegevens ten aanzien van de Gebruiker worden verzameld zodat de Eigenaar zijn Dienst kan verlenen, kan voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, kan reageren op handhavingsverzoeken, zijn rechten en belangen (of die van zijn Gebruikers of derden) kan beschermen, kwaadwillige of frauduleuze activiteiten kan detecteren, en voor de volgende doeleinden: Contact met de Gebruiker, Contacten beheren en berichten verzenden, Weergave van content van externe platforms, Analyses, Tagbeheer en Remarketing en gedragsgerichte reclame.

Voor specifieke informatie over de Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, kan de Gebruiker het onderdeel “Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens” raadplegen.Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens


Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:


Analyses:


De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.


Google Ads conversietracking (Google LLC):


De conversietracking van Google Ads is een analyseservice die wordt aangeboden door Google LLC die gegevens van het advertentienetwerk van Google Ads koppelt aan acties die worden uitgevoerd door deze Website.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS –Privacybeleid.


Google Analytics (Google Ireland Limited):


Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Website, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Ierland –PrivacybeleidOpt Out.Contact met de gebruiker


Contactformulier (deze Website): 


Door het contactformulier in te vullen met zijn/haar Gegevens, geeft de Gebruiker deze Website toestemming deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatieverzoeken, aanvragen voor prijsopgaven en andere soorten verzoeken die in de kop van het formulier worden aangegeven.

Verwerkte Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; telefoonnummer; voornaam.Contacten beheren en berichten verzenden

Met dit soort diensten kan een database van e-mailcontacten, telefooncontacten of andere contacten worden beheerd voor communicatie met de Gebruiker. Deze diensten kunnen ook gegevens verzamelen over de datum en het tijdstip waarop het bericht is gezien door de Gebruiker, en over de interactie van de Gebruiker hiermee, zoals het klikken op koppelingen in het bericht.


Sendgrid (Sendgrid):


Sendgrid is een dienst voor het beheren van e-mailadressen en het verzenden van berichten, die wordt aangeboden door Sendgrid Inc.

Verwerkte Persoonsgegevens: e-mailadres.

Verwerkingslocatie: VS –Privacybeleid.Remarketing en gedragsgerichte reclame


Met dit soort diensten kunnen deze Website en zijn partners geïnformeerd advertenties optimaliseren en aanbieden op basis van eerder gebruik van deze Website door de Gebruiker.
Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door het volgen van Gebruiksgegevens en door gebruik van Trackers. Deze informatie wordt doorgegeven aan de partners die de remarketing en gedragsgerichte advertentie-activiteiten beheren.
Bepaalde diensten bieden een remarketingoptie op basis van lijsten met e-mailadressen.
Naast de opt-outfuncties die worden aangeboden door een van de onderstaande Diensten, kunnen Gebruikers zich ook afmelden op deOpt-outpagina van het Network Advertising Initiative.


Gebruikers kunnen zich ook afmelden voor bepaalde advertentiefuncties via de toepasselijke apparaatinstellingen, zoals de advertentie-instellingen op het toestel zelf voor mobiele telefoons of advertentie-instellingen in het algemeen.


Remarketing in Google Ads (Google Ireland Limited):


Remarketing in Google Ads is een remarketing- en gedragsgerichte dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited die de activiteit van deze Website koppelt aan het advertentienetwerk Google Ads en de DoubleClick-cookie.


Gebruikers kunnen het gebruik van cookies om advertenties te personaliseren door Google uitschakelen in deAdvertentie-instellingenvan Google.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Ierland –PrivacybeleidOpt Out.Tagbeheer


Dit type dienst helpt de Eigenaar bij het beheren van tags of scripts die op gecentraliseerde wijze nodig zijn voor deze Website.
Hierdoor stromen de Gegevens van de Gebruikers door deze diensten, wat kan leiden tot het bewaren van deze Gegevens.


Google Tag Manager (Google Ireland Limited):


Google Tag Manager is een dienst voor tagbeheer die wordt aangeboden door Google Ireland Limited.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Ierland –Privacybeleid.Weergave van content van externe platforms


Met dit soort diensten kunt u content die op externe platforms is gehost direct op de pagina's van deze Website bekijken en hiermee interacties uitvoeren.
Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds websiteverkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.


Google Fonts (Google LLC):


Google Fonts is een dienst voor de visualisering van lettertypes, die wordt aangeboden door Google LLC waarmee deze Website dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS –Privacybeleid.


Google Maps widget (Google Ireland Limited):


Google Maps is een dienst voor de visualisering van kaarten, die wordt aangeboden door Google Ireland Limited waarmee deze Website dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Ierland –Privacybeleid.Informatie over afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties


In aanvulling op de afmeldingsmogelijkheden die door de in dit document vermelde diensten worden geboden, kunnen Gebruikers meer informatie vinden over hoe zij zich in het algemeen kunnen afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties in het desbetreffende gedeelte van het Cookiebeleid.


Cookiebeleid


Dit document informeert Gebruikers over de technologieën waarmee deze Website de hieronder beschreven doelen kan bereiken. Met deze technologieën kan de Eigenaar in de loop van de tijd toegang krijgen tot informatie en informatie opslaan (bv. door een Cookie te gebruiken) of hulpprogramma's gebruiken (bv. door een script uit te voeren) op het apparaat van een Gebruiker tijdens de interactie met deze Website.

Om het eenvoudig te houden, worden al deze technologieën in dit document "Trackers" genoemd - tenzij er een reden is om onderscheid te maken.
Hoewel Cookies bijvoorbeeld op zowel web- als mobiele browsers kunnen worden gebruikt, zou het onnauwkeurig zijn om over Cookies te praten in de context van mobiele apps, omdat cookies browsergebaseerde trackers zijn. Daarom wordt in dit document de term Cookies uitsluitend gebruikt om dat specifieke type Tracker aan te duiden.

Bepaalde doelen waarvoor Trackers zijn geïnstalleerd, vereisen ook de toestemming van de Gebruiker. Na het geven van toestemming kan deze altijd vrijelijk worden ingetrokken volgens de instructies in dit document.

Deze Website gebruikt uitsluitend Trackers voor het verstrekken van diensten die door derden worden aangeboden (zogenoemde Trackers van derden). Tenzij anders wordt aangegeven in dit document hebben externe leveranciers toegang tot hun Trackers.
De geldigheidsperiodes en vervaltermijnen van Cookies en andere vergelijkbare Trackers van derden kunnen variëren, afhankelijk van de levensduur die door de betreffende leverancier is ingesteld.
Naast wat is aangegeven in de beschrijvingen in elk van de onderstaande categorieën, kunnen Gebruikers meer precieze en bijgewerkte informatie over de levensduurspecificatie, evenals alle andere relevante informatie - zoals de aanwezigheid van andere Trackers - vinden in het gekoppelde privacybeleid van de betreffende externe leveranciers of door contact op te nemen met de Eigenaar.


Andere activiteiten waarbij Trackers worden gebruikt:


Verbetering van de ervaring

Deze Website gebruikt Trackers om een gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden door de voorkeursbeheersopties uit te breiden en interactie met externe netwerken en platforms mogelijk te maken.

 • Weergave van content van externe platforms

  Met dit soort diensten kunt u content die op externe platforms is gehost direct op de pagina's van deze Website bekijken en hiermee interacties uitvoeren.
  Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds websiteverkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.

  Google Maps widget (Google Ireland Limited)

  Google Maps is een dienst voor de visualisering van kaarten, die wordt aangeboden door Google Ireland Limited waarmee deze Website dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.

  Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: Ierland –Privacybeleid.


Meting

Deze Website gebruikt Trackers om bezoeken te meten en gedrag van Gebruikers te analyseren met als doel de Dienst te verbeteren.

 • Analyses

  De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

  Google Ads conversietracking (Google LLC)

  De conversietracking van Google Ads is een analyseservice die wordt aangeboden door Google LLC die gegevens van het advertentienetwerk van Google Ads koppelt aan acties die worden uitgevoerd door deze Website.

  Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS –Privacybeleid.

  Opslagduur:

  • IDE: 2 jaar
  • test_cookie: 15 minuten


  Google Analytics (Google Ireland Limited)

  Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Website, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
  Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.

  Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: Ierland –PrivacybeleidOpt Out.

  Opslagduur:

  • AMP_TOKEN: 1 uur
  • _ga: 2 jaar
  • _gac*: 3 maanden
  • _gat: 1 minuut
  • _gid: 1 dag


Gedragsgerichte targeting en advertenties

Deze Website gebruikt Trackers om gepersonaliseerde marketingcontent te verstrekken op basis van gedrag van Gebruikers en voor het beheren, laten zien en volgen van advertenties.

 • Remarketing en gedragsgerichte reclame

  Met dit soort diensten kunnen deze Website en zijn partners geïnformeerd advertenties optimaliseren en aanbieden op basis van eerder gebruik van deze Website door de Gebruiker.
  Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door het volgen van Gebruiksgegevens en door gebruik van Trackers. Deze informatie wordt doorgegeven aan de partners die de remarketing en gedragsgerichte advertentie-activiteiten beheren.
  Bepaalde diensten bieden een remarketingoptie op basis van lijsten met e-mailadressen.
  Naast de opt-outfuncties die worden aangeboden door een van de onderstaande Diensten, kunnen Gebruikers zich ook afmelden op deOpt-outpagina van het Network Advertising Initiative.

  Gebruikers kunnen zich ook afmelden voor bepaalde advertentiefuncties via de toepasselijke apparaatinstellingen, zoals de advertentie-instellingen op het toestel zelf voor mobiele telefoons of advertentie-instellingen in het algemeen.

  Remarketing in Google Ads (Google Ireland Limited)

  Remarketing in Google Ads is een remarketing- en gedragsgerichte dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited die de activiteit van deze Website koppelt aan het advertentienetwerk Google Ads en de DoubleClick-cookie.

  Gebruikers kunnen het gebruik van cookies om advertenties te personaliseren door Google uitschakelen in deAdvertentie-instellingenvan Google.

  Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: Ierland –PrivacybeleidOpt Out.

  Opslagduur:

  • AID: 2 jaar
  • ANID: 2 jaar
  • Conversion: 3 maanden
  • DSID: 14 dagen
  • FCNEC: 1 jaar
  • FLC: 10 seconden
  • FPAU: 3 maanden
  • FPGCLAW: 3 maanden
  • FPGCLDC: 3 maanden
  • FPGCLGB: 3 maanden
  • IDE: 2 jaar
  • NID: 6 maanden
  • RUL: 1 jaar
  • TAID: 14 dagen
  • __gads: 2 jaar
  • __gsas: 2 jaar
  • _gac_: 3 maanden
  • _gac_gb_: 3 maanden
  • _gcl_au: 3 maanden
  • _gcl_aw: 3 maanden
  • _gcl_dc: 3 maanden
  • _gcl_gb: 3 maanden
  • _gcl_gf: 3 maanden
  • _gcl_ha: 3 maanden
  • id: 2 jaar
  • test_cookie: 15 minuten


Voorkeuren beheren en toestemming geven of intrekken

Er zijn verschillende manieren om voorkeuren ten aanzien van Trackers te beheren en, indien van toepassing, toestemming te geven of in te trekken:

Gebruikers kunnen voorkeuren ten aanzien van Trackers rechtstreeks vanuit hun eigen apparaatinstellingen beheren bijvoorbeeld door het opslaan van Trackers te voorkomen.

Bovendien kunnen Gebruikers, wanneer het gebruik van Trackers is gebaseerd op toestemming, deze toestemming geven of intrekken door hun voorkeuren in de cookiemelding in te stellen of door deze voorkeuren bij te werken via de betreffende privacywidget voor toestemmingsvoorkeuren, indien beschikbaar.

Het is ook mogelijk om via gerichte browser- of apparaatfuncties eerder opgeslagen Trackers te verwijderen, waaronder Trackers die worden gebruikt om de initiële toestemmingsvoorkeuren van de Gebruiker op te slaan.

Andere Trackers in het lokale geheugen van de browser kunnen worden gewist door de browsegeschiedenis te verwijderen.

Met betrekking tot Trackers van derden kunnen Gebruikers hun voorkeuren beheren via de gerelateerde opt-outkoppeling (indien aanwezig), door gebruik te maken van de middelen die in het privacybeleid van de derde worden aangegeven, of door contact op te nemen met de externe partij.


Tracker-instellingen vinden:

Gebruikers kunnen bijvoorbeeld op de volgende adressen informatie vinden over hoe Cookies in de meest gebruikte browsers zijn te beheren:

Gebruikers kunnen ook bepaalde categorieën Trackers beheren die worden gebruikt in mobiele apps door zich af te melden ("opt-out") via de betreffende apparaatinstellingen, zoals de advertentie-instellingen van het apparaat voor mobiele apparaten of tracking-instellingen in het algemeen (Gebruikers kunnen de apparaatinstellingen openen en zoeken naar de betreffende instelling).


Hoe u zich kunt afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties:

Onafhankelijk van de hierboven aangegeven zaken, kunnen Gebruikers ook de instructies volgen vanYourOnlineChoices(EU en VK), hetNetwork Advertising Initiative(VS) en deDigital Advertising Alliance(VS),DAAC(Canada),DDAI(Japan) of andere vergelijkbare diensten. Via deze initiatieven kunnen Gebruikers hun tracking-voorkeuren aangeven voor de meeste advertentietools. De Eigenaar raadt Gebruikers aan om van dit hulpmiddel gebruik te maken naast de in dit document verstrekte informatie.

De Digital Advertising Alliance heeft een app met de naamAppChoiceswaarmee Gebruikers op belangstelling gebaseerde advertenties in mobiele apps kunnen beheren.


Gevolgen van het weigeren van het gebruik van Trackers:

Gebruikers zijn vrij om te beslissen of ze al dan niet toestemming geven voor het gebruik van Trackers. Houd er echter rekening mee dat Trackers deze Website helpen om Gebruikers een betere ervaring en geavanceerde functionaliteiten te bieden (in overeenstemming met de in dit document uiteengezette doeleinden). Daarom kan de Eigenaar, als de Gebruiker ervoor kiest om het gebruik van Trackers te blokkeren, wellicht geen gerelateerde functies bieden.


Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

Vemado bvba
Torhoutstesteenweg 44a
8210 Loppem
BE0413.255.929

Eigenaar contact-e-mailadres:info@vemado.be


Aangezien het gebruik van Trackers van derden door deze Website niet volledig door de Eigenaar kan worden gecontroleerd, zijn de specifieke verwijzingen naar Trackers van derden slechts een indicatie. Voor volledige informatie hierover, vragen wij de Gebruikers het privacybeleid te raadplegen van de betreffende externe diensten die in dit document zijn genoemd.

Gezien de objectieve complexiteit rond tracking-technologieën raden we Gebruikers aan contact op te nemen met de Eigenaar als zij nadere informatie wensen te ontvangen over het gebruik van deze technologieën door deze Website.


Definities en juridisch kader


Persoonsgegevens (of Gegevens):

Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens - waaronder een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.


Gebruiksgegevens:

Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze Website (of externe diensten die worden ingezet in deze Website ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van deze Website worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.


Gebruiker:

De persoon die gebruikmaakt van deze Website die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.


Betrokkene:

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.


Gegevensverwerker (of Verwerker):

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.


Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar):

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Website. De Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van deze Website, tenzij anderszins wordt aangegeven.


Deze Website (of deze Applicatie):

De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.


Dienst:

De Dienst die wordt aangeboden door deze Website zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.


Europese Unie (of EU):

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.


Cookies:

Cookies zijn Trackers die bestaan uit kleine gegevenssets die in de browser van de Gebruiker worden opgeslagen.


Tracker:

Onder Tracker worden alle technologieën verstaan - bv. Cookies, unieke identificaties, webbakens, ingebedde scripts, e-tags en fingerprinting - waarmee Gebruikers gevolgd kunnen worden, bv. door toegang tot op het opslaan van informatie op het apparaat van de Gebruiker.


Juridische informatie:

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Website, tenzij anders vermeld in dit document.
Verdere informatie voor gebruikers


Rechtsgrond voor verwerking


De Eigenaar mag Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken in een van de volgende gevallen, indien:

 • Gebruikers hun toestemming voor een of meerdere specifieke doelen hebben gegeven.
 • het verstrekken van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Eigenaar rust;
 • de verwerking gerelateerd is aan een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of van derden.


In ieder geval is de Eigenaar graag bereid om de specifieke rechtsgrond te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een noodzakelijk vereiste om een overeenkomst te sluiten.


Nadere informatie over de retentietijd


Tenzij anders aangegeven in dit document, worden Persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en kunnen ze langer worden bewaard op grond van een toepasselijke wettelijke verplichting of op basis van toestemming van de Gebruiker.


Daarom geldt het volgende:

 • Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen de Eigenaar en de Gebruiker worden bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd.
 • Persoonsgegevens die ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar zijn verzameld, worden bewaard zolang dat nodig is om deze doelen te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de gerechtvaardigde belangen die de Eigenaar nastreeft vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.


De Eigenaar kan worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstelling.

Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.


Rechten van Gebruikers


Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

Voor zover wettelijk toegestaan, hebben Gebruikers in het bijzonder het recht om het volgende te doen:


 • Hun toestemming te allen tijde in te trekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken indien zij eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
 • Bezwaar te maken tegen verwerking van hun Gegevens.Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming.
 • Toegang tot hun Gegevens te verkrijgen.Gebruikers hebben het recht te weten of de Eigenaar de Gegevensverwerking uitvoert, kennis te nemen van bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te krijgen van de Gegevens die worden verwerkt.
 • Te controleren en rectificatie te verzoeken.Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te controleren en om bijwerking of rectificatie hiervan te verzoeken.
 • De verwerking van hun Gegevens te beperken.Gebruikers hebben het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dat geval zal de Eigenaar hun Gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.
 • Hun Persoonsgegevens te laten wissen of op andere wijze te laten verwijderen.Gebruikers hebben het recht om de Eigenaar hun Gegevens te laten wissen.
 • Hun Gegevens te ontvangen en deze te laten doorgeven naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke.Gebruikers hebben het recht hun Gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en, indien technisch mogelijk, die Gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd.
 • Een klacht in te dienen.Gebruikers hebben het recht een vordering in te stellen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.


Gebruikers hebben ook recht op informatie over de rechtsgrond van de doorgifte van Gegevens naar het buitenland, waaronder naar een internationale organisatie naar internationaal publiek recht of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die door de Eigenaar zijn genomen om hun Gegevens te beschermen.


Meer informatie over het recht om tegen verwerking bezwaar te maken:

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen of met als doel de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar, kan de Gebruiker bezwaar maken tegen deze verwerking door ter rechtvaardiging van het bezwaar een reden op te geven die verband houdt met zijn of haar specifieke situatie.

Gebruikers moeten zich er echter van bewust zijn dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, zij te allen tijde zonder opgave van redenen en kosteloos bezwaar kunnen maken tegen die verwerking. Indien de Gebruiker bezwaar maakt tegen het verwerken voor directmarketingdoeleinden, worden de Persoonsgegevens niet verder voor deze doeleinden verwerkt. Gebruikers kunnen zich op de hoogte stellen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden in de relevante artikelen van dit document.


Hoe deze rechten uit te oefenen:

Verzoeken om Gebruikersrechten uit te oefenen, kunnen aan de Eigenaar worden gericht via de contactgegevens die in dit document worden verstrekt. Deze verzoeken zijn kosteloos en zullen door de Eigenaar zo spoedig mogelijk en altijd binnen één maand worden behandeld, waarbij de Gebruiker de wettelijk voorgeschreven informatie wordt verstrekt. Elke rectificatie of wissing van Persoonsgegevens of beperking van de verwerking wordt door de Eigenaar meegedeeld aan elke eventuele ontvanger van deze Persoonsgegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. Op verzoek van Gebruikers stelt de Eigenaar Gebruikers op de hoogte van deze ontvangers.Bijkomende informatie over Gegevensverzameling en verwerking


Juridische procedures


De Eigenaar kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van deze Website of de hieraan gerelateerde Diensten.
De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Eigenaar genoodzaakt kan zijn Persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van overheidsinstellingen.


Bijkomende informatie over de Persoonsgegevens van de Gebruiker


Naast de informatie die in dit Privacybeleid is opgenomen, kan deze Website op verzoek de Gebruiker bijkomende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.


Systeemlogboeken en onderhoud


Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen deze Website en externe diensten bestanden verzamelen die de interactie met deze Website registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere Persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).


Niet in dit beleid opgenomen informatie


Ten allen tijde kan van de Eigenaar meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens worden gevraagd. Zie hiervoor de contactinformatie aan het begin van dit document.


Wijzigingen van dit privacybeleid


De Eigenaar behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen deze Website en/of - voor zover technisch en juridisch haalbaar - door een kennisgeving te sturen naar Gebruikers via contactgegevens die de Eigenaar beschikbaar staan. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Indien de wijzigingen betrekking hebben op de verwerkingsactiviteiten op basis van toestemming van de Gebruiker, dient de Eigenaar opnieuw toestemming van de Gebruiker te verkrijgen, voor zover dit is vereist.
Definities en juridisch kaderPersoonsgegevens (of Gegevens):

Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens - waaronder een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.


Gebruiksgegevens:

Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze Website (of externe diensten die worden ingezet in deze Website ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van deze Website worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.


Gebruiker:

De persoon die gebruikmaakt van deze Website die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.


Betrokkene:

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.


Gegevensverwerker (of Verwerker):

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.


Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar):

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Website. De Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van deze Website, tenzij anderszins wordt aangegeven.


Deze Website (of deze Applicatie):

De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.


Dienst:

De Dienst die wordt aangeboden door deze Website zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.


Europese Unie (of EU):

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.


Cookies:

Cookies zijn Trackers die bestaan uit kleine gegevenssets die in de browser van de Gebruiker worden opgeslagen.


Tracker:

Onder Tracker worden alle technologieën verstaan - bv. Cookies, unieke identificaties, webbakens, ingebedde scripts, e-tags en fingerprinting - waarmee Gebruikers gevolgd kunnen worden, bv. door toegang tot op het opslaan van informatie op het apparaat van de Gebruiker.


Juridische informatie:

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Website, tenzij anders vermeld in dit document.